لطفا کمی صبر کنید

حل مشکل اعزام کاروان ایران به بازی‌های داخل سالن آسیا

دبیرکل کمیته ملى المپیک از حل مشکل اعزام کاروان ایران به بازی‌های داخل سالن آسیا خبر داد.