لطفا کمی صبر کنید

داستان یک شب خوابیدن در اتاق مرگ آقا تختی