لطفا کمی صبر کنید

پیام خاص سرمربی موناکو به امباپه

یاردیم بعد از پیروزی برابر مارسی به ستایش از فالکائو پرداخت و یک پیام خاص برای امباپه داشت.