لطفا کمی صبر کنید

تصمیم هیات مدیره؛انتخاب کمیته فنی بالای سرمنصوریان