لطفا کمی صبر کنید

رابرت فرناندز: مشغول مذاکره با کوتینیو هستیم؛ به دمبله خوش آمد می گویم