لطفا کمی صبر کنید

دزد لباس های داور مسابقه پرسپولیس را سرقت کرد

از حاشیه های دیدار دوستانه پرسپولیس دزدیدن لباس داور بود.