لطفا کمی صبر کنید

ترابزون سپور با خوزه سوسا به توافق شخصی رسید؛ میلان، منتظر پیشنهاد رسمی ترک ها