لطفا کمی صبر کنید

ستاره‌های زرد کرانچار را خوش بخت می‌کنند؟

سپاهان در آخرین دیدار دوستانه خود ضمن استفاده از ترکیب اصلی هفته های ابتدایی از تمامی خرید های خود رونمایی کرد.