لطفا کمی صبر کنید

پروین باید جام ها را پس بدهد!

یکی از مشکلات بزرگ باشگاه پرسپولیس برای راه‌اندازی موزه این باشگاه جام‌هایی است که به رسم امانت در اختیار برخی از پیشکسوتان آن قراردارد و باید بازگردانده شود.