لطفا کمی صبر کنید

نفتی‌ها به دنبال شکایت در دادگاه‌های عمومی و AFC

طلبکاران باشگاه نفت‌تهران قصد دارند از این باشگاه به دادگاه‌های عمومی شکایت کنند.