لطفا کمی صبر کنید

کی روش: می خواهیم رکوردمان را حفظ کنیم/ هدفمان شکست کره است