لطفا کمی صبر کنید

امیدوارم تیم ملی فوتبال عملکردی تاریخی در جام جهانی داشته باشد

وزیر ورزش گفت: امیدواریم تیم ملی فوتبال همانگونه که صعودی تاریخی به جام جهانی داشت بتواند در این رویداد عملکردی تاریخی هم داشته باشد.