لطفا کمی صبر کنید

سلطانی فر: گل نخوردن و نباختن تیم ملی روی حساب و کتاب است