لطفا کمی صبر کنید

خستگی ناپذیر و جنگجو مثل وحید امیری

وحید امیری مثل همیشه با دوندگی بالا در سمت چپ، حریف را آزار داد.