لطفا کمی صبر کنید

ساباتینی: ممکن است مدافع جدیدی در راه نباشد؛ رانوکیا در اینتر می ماند