لطفا کمی صبر کنید

تساوی گسترش فولاد و تراکتور سازی در دیدار تدارکاتی

دو تیم در پایان دیدار تدارکاتی به نتیجه تساوی رضایت دادند.