لطفا کمی صبر کنید

تساوی تراکتورسازی و گسترش فولاد در مصافی تدارکاتی

تیم‌های تراکتورسازی و گسترش فولاد در مصافی تدارکاتی به تساوی یک بر یک رضایت دادند.