لطفا کمی صبر کنید

در نامه اعتراض ایران به شورای المپیک آسیا چه موضوعاتی مطرح شد؟

«معرفی دو نماینده در هر وزن و ماده رشته های انفرادی» بازی‌های داخل سالن آسیا یکی از دو موضوع اصلی در نامه اعتراض رئیس کمیته ملی المپیک به رئیس شورای المپیک آسیاست.