لطفا کمی صبر کنید

خادم: آزادکاران ماموریتشان را انجام ندادند/ کادر فنی نتوانست مدیریت کوچینگ را به خوبی انجام دهد

رئیس فدراسیون کشتی گفت: در آینده ای نزدیک، تیم ملی کشتی آزاد محکم تر از قبل، باز خواهد گشت.