لطفا کمی صبر کنید

بنا: خوشحالم که ملایی مزد زحماتش را گرفت

کاپیتان سابق تیم ملی جودو بزرگسالان گفت: اگر ملایی امروز در مسابقات جهانی مدال کسب کرده حاصل تلاش سالیان سال زحمت او و مربیان است و اینطور نیست که سعید به خاطر فعالیت در یکسال گذشته مدال برنز را کسب ک