لطفا کمی صبر کنید

بازگشت هلند به صف مدعیان صعود به جام‌جهانی

- لاله‌های نارنجی به پیروزی ارزشمندی دست یافتند.