لطفا کمی صبر کنید

هلند سرانجام پیروز شد، سوئد به روندخوب خودش ادامه داد

لاله‌های نارنجی برای نجات از حذف زودهنگام موفق به کسب ۳ امتیاز حساس شدند.