لطفا کمی صبر کنید

امانوئل پتی: فردی باید به بازیکنان آرسنال گوشزد که مانند کودکان رفتار نکنید!