لطفا کمی صبر کنید

پیش از دیدار ایران-سوریه، یگان موزیک نیروی زمینی ارتش، سرود ملی را می نوازد