لطفا کمی صبر کنید

تکلیف مالکیت باشگاه نفت تهران تا عصر امروز مشخص می شود

یک شرکت تبلیغاتی در آستانه بر عهده گرفتن مالیکت باشگاه نفت تهران است.