لطفا کمی صبر کنید

واکنش کی روش به احتمال رفتنش از تیم ملی