لطفا کمی صبر کنید

اینتر در صورت جذب مارسیال، پریشیچ را ‌می‌دهد

تیم فوتبال اینترمیلان قصد ندارد مهاجم خود را به راحتی از دست بدهد.