لطفا کمی صبر کنید

برادران عالمیان در پروتور تنیس روی میز چک شرکت می کنند

اعزام نوشاد و نیما عالمیان به پروتور جمهوری چک یکی از برنامه های در دستور کار فدراسیون تنیس روی میز است.