لطفا کمی صبر کنید

یاگو آسپاس: من و موراتا خارج از زمین مسابقه دوستان خوبی برای یکدیگر هستیم