لطفا کمی صبر کنید

جدال صدرنشین ها در روز نخست لیگ اسنوکر

صدرنشین های لیگ برتر اسنوکر در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.