لطفا کمی صبر کنید

همه ملی پوشان استقلال آمدند به جز جپارف

سه نفر از چهار ملی پوش استقلال، به تمرینات این تیم بازگشتند.