لطفا کمی صبر کنید

قدوسی: واگذاری باشگاه نفت به مالک جدید فروش مال غیر است

سخنگوی باشگاه نفت تهران گفت: نفت تهران مالک دارد و واگذاری آن به شرکتی جدید، فروش مال غیر است.