لطفا کمی صبر کنید

چهارمین جلسه پنل گرسروتز کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد

چهارمین جلسه پنل گرسروتز کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور مدیر آموزش و پژوهش مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد.