لطفا کمی صبر کنید

تاجیک: نفت با خریداران جدید شکل قهرمانی در آسیا به خود می گیرد

عضو کمیسیون واگذاری باشگاه نفت تهران با بیان اینکه خریداران جدید این باشگاه تمام تعهدات را قبول کرده اند، درباره احتمال تغییر حمید درخشان سرمربی تیم توضیح داد.