لطفا کمی صبر کنید

کلید صعود به جام‌جهانی/ تاج‌گذاری اجنبی‌ها در آسیا

هر چهار تیم آسیایی که مستقیم به جام‌جهانی صعود کردند از مربی اروپایی بهره می‌بردند.