لطفا کمی صبر کنید

شجاعی: به ما نگفتند درخشان مهر مصدوم است که این خوشایند نیست

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با اعتقاد و رویکرد ملی نیما طاهری و مهران درخشان مهر را تحویل تیم ملی دادیم ولی کادر فنی تیم ملی به ما نگفت درخشان مهر مصدوم شده است.