لطفا کمی صبر کنید

پس از سو تفاهمات به وجود آمده میان کندی و مردم چین، باشگاه چلسی وی را به انگلیس برمی گرداند

پس از سو تفاهمات به وجود آمده میان کندی و مردم چین، باشگاه چلسی وی را به انگلیس برمی گرداند