لطفا کمی صبر کنید

میلان به دنبال جذب بلوتی/ اختلاف با تورینو زیاد است

تیم فوتبال میلان به دنبال جذب مهاجم تورینو است.