لطفا کمی صبر کنید

کردستان|سایه محرومیت بر سر نواحی منفصل شهری سنندج+فیلم

ساکنان نواحی منفصل شهری "ننله" سنندج از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم و هیچ ندارند.