لطفا کمی صبر کنید

مشهد| درخشش نام "فردوسی" بر تارک زبان فارسی؛ هویت و بنیاد زبان فارسی در گرو شاهنامه+فیلم

زبان فارسی بی شک مدیون فردوسی یا همان حکیم توس است و نام فردوسی تا مدت‌های مدیدی بر تارک زبان فارسی می درخشد.