لطفا کمی صبر کنید

افزایش کنترل و نظارت بر کشتارگاه‌ها در استان مرکزی ضروری است

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان مرکزی مشاهده نشده گفت: افزایش کنترل و نظارت بر کشتارگاه در استان مرکزی ضروری است.