لطفا کمی صبر کنید

روابط عمومی یک سامانه مشورتی و مدیریتی است

مقام معظم رهبری (مدظله العالی): "روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می گذرد".