لطفا کمی صبر کنید

حکم ریاست هیئت وزنه‌برداری استان به نام حسین محراب خورد

با برگزاری مجمع هیئت وزنه‌برداری استان خراسان شمالی، پس از رأی‌گیری اعضا حسین محراب به مدت چهار سال سکان هدایت این هیئت را به عهده گرفت