لطفا کمی صبر کنید

جذب بیش از ۸ میلیارد تومان از اعتبارات بازسازی مدارس کشور در لرستان

ایلنا: مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس لرستان گفت: از مجموعه اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس کشور که حدود ۲۷ میلیارد تومان است، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جذب لرستان شده است.