لطفا کمی صبر کنید

بسیاری از قوانین جمعیتی ایران مشکل‌دار است

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: باید قوانین جدیدی در زمینه فرزندآوری ارائه شود چراکه بسیاری از قوانین موجود در زمینه جمعیتی  مشکل‌دار است.