لطفا کمی صبر کنید

۸۰۰ واحد تولیدی در استان کردستان فعال شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در استان کردستان ۸۰۰ واحد تولیدی فعال بوده و برندهای خوبی تولید می‌شود.