لطفا کمی صبر کنید

۹۸ درصد مالیات‌های پیش‌بینی شده استان زنجان محقق شد

مدیرکل امور امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مالیات‌های پیش‌بینی شده در استان زنجان محقق شده است گفت: واحدهای گردشگری طبق قانون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.