لطفا کمی صبر کنید

60 سایت الگویی و تولید محصول سالم به شیوه مدرسه در مزرعه در سطح روستاهای استان اردبیل به اجرا درآمد

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در طی یک سال گذشته تعداد 60 سایت الگویی و تولید محصول سالم به شیوه مدرسه در مزرعه در سطح روستاهای استان اردبیل به اجرا در آمد که طی آن 1284 نفر از بهره‌برداران آموزش‌های لازم را در خصوص تولید محصولات ارگانیک و سالم گذراندند.