لطفا کمی صبر کنید

صید غیرمجاز سبب نابودی ۳ صیدگاه شرق هرمزگان شده است

بندرعباس - معاون صید شیلات هرمزگان گفت: صید غیرمجاز میگو سبب نابودی ۳ صیدگاه شرق استان شده است.