لطفا کمی صبر کنید

دولت عراق و همسایگان این کشور با برگزاری همه پرسی در عراق مخالف هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت عراق و همسایگان این کشور با برگزاری همه پرسی در کردستان عراق مخالف هستند.